Виявлення тенденції динамічного ряду та її характеру за допомогою характеристик динаміки.

Вид тренду рівномірного ряду можна виявити шляхом порівняння між собою значень всіх сусідніх рівнів даного ряду. При цьому можливі такі випадки:

1. Кожний рівень ряду, починаючи з другого, не менший (не більший) за попередній і не всі вони рівні між собою: ряд має тенденцію до зростання(спадання).

2. Усі значення рівнів ряду однакові або майже однакові: ряд має тенденцію до сталості.

3. Значення рівнів ряду мають випадкові безсистемні коливання, які будемо називати флуктуаціями. В цьому випадку за даними вихідного часового ряду виявити тенденцію буває досить складно або взагалі неможливо. Іноді в таких ситуаціях виявленню тренду допомагає візуальний аналіз графічного зображення часового ряду (рис. 4.1), але більш ефективними засобами є згладжування (п. 4.3) або аналітичне вирівнювання (п. 4.4) ряду динаміки.

Після виявлення тенденції рівномірного часового ряду її характер для неперервного ряду іноді можна встановити за допомогою абсолютних ланцюгових приростів =уі – уі-1 рівнів того ряду (вихідного або згладженого), за яким була встановлена тенденція. При цьому можливі такі випадки:

1. Усі рівні або майже рівні між собою: значення Y рівномірно зростають (якщо >0) або рівномірно спадають (якщо <0).

2. Кожний , починаючи з другого, не менший за попередній і не всі вони рівні між собою: значення Y прискорено зростають (якщо >0) або уповільнено спадають (якщо <0).

3. Кожний , починаючи з другого, не більший за попередній, і не всі вони рівні між собою: значення Y уповільнено зростають (якщо >0) або прискорено спадають (якщо <0).

4. Значення коливаються. В цьому випадку за даними часового ряду, що вивчається, виявити характер тренду складно або взагалі неможливо. Іноді в такій ситуації визначенню характеру тенденції допомагає візуальний аналіз графіка ряду динаміки (рис. 4.1) або його (подальше) згладжування. Напевно, хоча іноді і не дуже надійно, виявити тенденцію та її характер можна за допомогою аналітичного вирівнювання вихідного часового ряду (п. 4.4).Для нерівномірних моментних рядів виявлення виду та характеру тренду можливе тільки шляхом аналітичного вирівнювання ряду або шляхом візуального аналізу графіка ряду або його кореляційного поля.

Для нерівномірних інтервальних рядів виявлення виду та характеру тренду неможливе.


7246211246272264.html
7246248843286375.html

7246211246272264.html
7246248843286375.html
    PR.RU™