РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ПОВІТРОПОНИКНОСТІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Т.1 Розрахункова різниця тисків Δp , Па, визначається за формулою

Δp=(H-hi)(γз - γв)+0,03γзν2βν, (Τ.1)

де H - висота будинку (від рівня підлоги першого поверху до верху витяжної шахти), м;

hi - висота від рівня підлоги першого поверху до середини огороджувальної конструкції i-го поверху, для якого проводиться розрахунок, м;

γз, γв - питома вага відповідно зовнішнього та внутрішнього повітря, Н/м3, що розраховується за формулами:

γз = 3463 / (273 + tз), γв = 3463 / (273 + tв), (Τ.2)

де tз- розрахункове значення температури зовнішнього повітря, °С, що приймається залежно від температурної зони за додатком Ж;

tв - розрахункове значення температури внутрішнього повітря, °С, що приймається залежно від призначення будинку згідно з додатком Г2;

ν - максимальна із середніх швидкостей вітру за румбами за січень, м/с, повторюваність яких складає 16 % та більше, прийнята згідно зі ДСТУ-Н Б В.1.1-27;

βv - коефіцієнт, що враховує зміну швидкості повітря за висотою будівлі, який приймається згідно з таблицею Т.1

Таблиця Т.1 - Коефіцієнт урахування швидкості руху зовнішнього повітря залежно від висоти будівлі

Висота будівлі, h i, м Коефіцієнтβvзалежно від характеристики місцевості
А В С
≤5 0,75 0,50 0,40
1,00 0,65 0,40
1,25 0,85 0,55
1,50 1,10 0,80
1,70 1,30 1,00
1,85 1,45 1,15
2,00 1,60 1,25
2,25 1,90 1,55
2,45 2,10 1,80
2,65 2,30 2,00
2,75 2,50 2,20
2,75 2,75 2,35
Примітка 1. А -відкрите узбережжя моря, озера, водосховища, поле. В - територія, лісовий масив тощо з рівномірно розташованими перешкодами заввишки понад 10 м. С - місцевістьз розташованими будинками заввишки понад 25 м.
Примітка 2.Споруда вважається розташованою на місцевості даного типу, якщо ця місцевість є незмінною з навітряного боку споруди на відстань до 30h при висоті споруди до 60 м та 2 км - при більшій висоті будівлі.

Т.2 Опір повітропроникності непрозорих огороджувальних конструкцій розраховується за формулою

Rg нк = , (Τ.3)

де -опір повітропроникності г-го шару конструкції, м2 · год · Па/кг, що приймається згідно з

таблицею Т.2;

N - кількість шарів у конструкції.

Таблиця Т.2 - Значення опору повітропроникності будівельних матеріалів та виробів

Матеріали та конструкції Товщина шару, мм Опір повітропроникності Rg,м2∙год Па/кг
Бетон суцільний (без швів)
Газо- та пінозолобетон суцільний (без швів)
Вапняк-черепашник
Картон будівельний (без швів) 1,3
Цегляне мурування із суцільної цегли на цементно-піщаному розчині завтовшки в одну цеглину та більше 250 та більше
Цегляне мурування із суцільної цегли на цементно-піщаному розчині завтовшки в половину цеглини
Цегляне мурування із суцільної цегли на цементно-шлаковому розчині завтовшки в одну цеглину та більше 250 та більше
Цегляне мурування із суцільної цегли на цементно-шлаковому розчині завтовшки в половину цеглини
Цегляне мурування з керамічної порожнистої цегли на цементно-піщаному розчині завтовшки в 1/2 цеглини -
І Мурування із легкобетонного каменя на цементно-піщаному розчині
Мурування із легкобетонного каменя на цементно-шлаковому розчині
Листи азбестоцементні із закладанням швів
Обшивка з обрізаних дощок, які з'єднані впритул у чверть або шпунт 20-25 1,5
Обшиття з гіпсової сухої штукатурки із закладанням швів
Ніздрюватий бетон автоклавний
Ніздрюватий бетон неавтоклавний
Пінополістирол 50-100
Піноскло суцільне (без швів) Повітронепроникне
Плити мінераловатні жорсткі
Руберойд 1,5 Повітронепроникне
Плити фанерні клеєні (без швів) 3-4
Штукатурка на цементно-піщаному розчині по кам'яному або цегляному муруванню
Штукатурка вапняна по кам'яному або цегляному муруванню
Повітряні прошарки, мати та плити м'які з мінеральної вати та пухких матеріалів, засипки з керамзиту, піску тощо Незалежно

ДОДАТОК Ф

(обов'язкоий)


7245605785847083.html
7245649530340850.html

7245605785847083.html
7245649530340850.html
    PR.RU™