Самостійна робота учнів з підручником

Запитання до учнів:

— У чому полягає основний принцип роботи мікроскопа?

Очікувана відповідь учнів:

Головний принцип роботи світлового мікроскопа полягає в тому, що через прозорий або напівпрозорий предмет (об’єкт дослідження), розміщений на предметному столику, проходять промені світла і потрапляють на систему лінз об’єктива, які збільшують зображення. Таку саму роль відіграють лінзи окуляра, через які дослідник вивчає об’єкт.

Складання опорної схеми

Мікроскоп
Оптична система: — об’єктив — окуляр
Механічна система: — підставка — гвинти — предметний столик — тубус — штатив
Освітлювальна система: — дзеркало — конденсор

Розповідь учителя

Кратність збільшення об’єкта визначають, перемножуючи збільшення окуляра на збільшення об’єктива (наприклад, якщо на окулярі позначка «7», а на об’єктиві «20», то кратність збільшення буде 7 × 20 = 140).

Правила роботи з мікроскопом (записані на дошці або спроектовані на екран)

1. Поставте мікроскоп штативом до себе на відстані 5–10 см від краю стола.

2. В отвір предметного скла спрямуйте за допомогою дзеркала світло.

3. Розташуйте приготовлений препарат на предметному столику і закріпіть предметне скло затискачами.

4. Користуючись гвинтом, плавно опустіть тубус так, щоб нижній край об’єктива опинився на відстані 1–2 мм від препарату.

5. В окуляр дивіться одним оком, не заплющуючи друге. Дивлячись в окуляр, за допомогою гвинтів повільно підіймайте тубус, доки не з’явиться чітке зображення предмета.

6. Після роботи приберіть мікроскоп у футляр.

Розповідь учителя

Мікроскоп — це чутливий, точний оптичний прилад. Він потребує обережного поводження і чіткого дотримання правил під час роботи з ним.

Технологія «Мікрофон»

Завдання для учнів:

— Запропонуйте правила догляду за мікроскопом.

Очікувані відповіді учнів:

• переносячи мікроскоп, треба впевнитися, що всі його деталі добре закріплені;

• мікроскоп слід переносити лише обома руками: одну руку підкласти під його основу, іншою тримати штатив;

• працюючи з мікроскопом, необхідно звільнити стіл від усього зайвого;

• необхідно берегти лінзи, після роботи протирати їх м’якою серветкою або тканиною;

• мікроскоп не можна розбирати.

Повідомлення учня

Електронна мікроскопія

В електронній мікроскопії замість світлових променів (довжина хвилі — 550 нм) використовують пучок електронів, довжина хвилі яких дорівнює 0,04 нм, що приблизно у 10 000 разів менше, ніж у світла. Окрім того, в електронній мікроскопії зображення виводиться на екран, тому чутливість рецепторів зорового нерва в сітківці ока не обмежує сприйняття об’єкта. Саме через це роздільна здатність і збільшення електронного мікроскопа значно вищі, ніж у світлового. Використання електронного мікроскопа в мікробіології в основному пов’язане з дослідженнями як внутрішніх, так і поверхневих структур.

5. Узагальнення та систематизація знань

5.1. «Установи послідовність».

Визначити послідовність проходження світлових променів через світловий мікроскоп до ока дослідника.

А об’єктив

Б окуляр

В конденсор

Г дзеркало

Д предметне скло

Відповідь: Г, В, Д, А, Б.

5.2. «Мозковий штурм».

— Чому за допомогою світлового мікроскопа неможливо дослідити непрозорі предмети?

5.3. «Третій зайвий».

Вибрати зайвий термін і пояснити свій вибір.

1. Окуляр, об’єктив, дзеркало. (Дзеркало належить до освітлювальної системи мікроскопа.)

2. Конденсор, предметний столик, тубус. (Конденсор належить до освітлювальної системи мікроскопа.)

5.4. «Снігова куля».

Учитель пише на дошці поняття, а учні називають по одному слову, що його стосуються. Повторювати слова не можна. Слова записуються напроти терміна, а потім один учень узагальнює їх.

Наприклад: мікроскоп, окуляр, конденсор, тубус тощо.

Біологічні задачі».

• У скільки разів збільшує мікроскоп, якщо він має такі окуляр та об’єктив? (Проектування зображення на екран.)

АВідповідь: 300. БВідповідь: 1200.

6. Підбиття підсумків уроку

Учні самостійно підбивають підсумки уроку, формулюють висновки відповідно до завдань уроку.

7. Домашнє завдання

7.1. Завдання для всього класу.

Підручник

Зошит

7.2. Індивідуальні та творчі завдання.

Скласти три тестових завдання, які містять декілька правильних відповідей.


7243249359847493.html
7243390390483844.html

7243249359847493.html
7243390390483844.html
    PR.RU™