Оберіть правильний варіант відповіді (можливі декілька варіантів).

7.1. Дефіцит державного бюджету утворюється, якщо:

а) витрати держави зменшуються;

б) сума податкових надходжень скорочується;

в) сума витрат держави перевищує суму податкових надходжень.

7.2. Профіцит бюджету — це:

а) перевищення доходів держави над видатками;

б) збільшення видатків держави;

в) перевищення видатків держави над доходами.

7.3. Сутність поняття бюджетного надлишку полягає у:

а) перевищенні доходів над видатками;

б) перевищенні видатків над доходами.

7.4. Кредит, що використовується для покриття дефіциту Державного бюджету:

а) державний;

б) банківський;

в) комерційний.

7.5. Видами бюджетного дефіциту є:

а) податковий;

б) фіскальний;

в) циклічний і структурний;

г) внутрішній.

7.6. Державний бюджет стає дефіцитним, якщо:

а) постійні доходи бюджету держави переважають над його видатками;

б) спостерігається зменшення податкових надходжень до бюджету із одночасним збільшенням видатків держави;

в) зростають видатки бюджету;

г) видатки бюджету підлягають секвеструванню.

7.7. Структурний бюджетний дефіцит — це дефіцит, який:

а) є результатом застосування активної дискреційної фіскальної політики;

б) запланований у законі про Державний бюджет на поточний рік;

в) є результатом циклічної економічної кризи;

г) немає правильної відповіді.

7.8. Дискреційна (активна) фіскальна політика — це:

а) політика, що передбачає свідоме маніпулювання податками та видатками з боку уряду;

б) політика, яка передбачає автоматичну дію вбудованих стабілізаторів;

в) усі відповіді правильні;

г) немає правильної відповіді.

7.9. Дефіцит Державного бюджету створюється, якщо:

а) сума активів держави перевищує розміри її зобов'язань;

б) сума витрат держави перевищує суму надходжень;

в) видатки держави зменшуються;

г) сума податкових надходжень скорочується;

д) зобов'язання держави перевищують її активи.

7.10. Причинами бюджетного дефіциту в Україні є:а) зростання ролі держави у фінансуванні розвитку виробництва;

б) збільшення військових витрат;

в) неоптимальна чисельність робітників державного апарату;

г) падіння виробництва;

д) ліберальна податкова політика;

е) державні соціальні програми, що не відповідають фінансовим можливостям держави;

ж) правильними є відповіді а), б) і д);

з) правильними є відповіді в), г) і е).

7.11. Бюджетний дефіцит фінансується за рахунок коштів:

а) міністерств і відомств;

б) державного та місцевих бюджетів;

в) позабюджетних коштів органів місцевого самоврядування усіх рівнів;

г) немає правильної відповіді.

7.12. Сутність поняття реального дефіциту бюджету полягає в:

а) різниці між доходами та видатками за визначеної фіскальної політики та базовим рівнем безробіття;

б) дефіциті, обсяг якого сформувався протягом бюджетного періоду;

в) результаті «жорсткого» курсу уряду на щорічно збалансований бюджет.

7.13. Чи враховуються під час визначення розміру дефіциту бюджету кредити та позики в джерела доходів:

а) так;

б) ні.

7.14. Яка методологія фінансування бюджетного дефіциту є найповнішою:

а) випуск казначейських зобов'язань (векселів);

б) монетизація;

в) випуск облігацій внутрішньої державної позики;

г) емісія грошей та державні запозичення.

7.15. Найбільш швидкі та реальні шляхи ліквідації дефіциту бюджету:

а) зменшення витрат бюджету;

б) емісія грошей;

в) зміни у податковій політиці;

г) економічне зростання;

д) правильними є відповіді а), б), г);

е) правильними є відповіді а), в), г);

ж) правильними є відповіді а), б).

7.16. Що не сприятиме скороченню бюджетного дефіциту:

а) стимулювання зростання суспільного виробництва за допомогою фінансових пільг;

б) зменшення обсягів виробництва й скорочення видатків бюджету, низька податкова дисципліна, наявність тіньового сектору в економіці.

7.17. В якому випадку відповідно до світової практики дефіцит розглядається як припустимий:

а) не більше 3 % ВВП;

б) дорівнює 6% ВВП;

в) не більше 10% ВВП.


7242427429578406.html
7242518123062001.html

7242427429578406.html
7242518123062001.html
    PR.RU™