Стаття 27

Правовідносини подружжя

1. Особисті і майнові правовідносини подружжя визначаються за
законодавством Договірної Сторони, на території якої вони мають
спільне місце проживання.

2. Якщо один з подружжя проживає на території однієї
Договірної Сторони, а другий - на території іншої Договірної
Сторони і при цьому обидва з подружжя мають те саме громадянство,
їхні особисті і майнові правовідносини визначаються за
законодавством тієї Договірної Сторони, громадянами якої вони є.

3. Якщо один з подружжя є громадянином однієї Договірної
Сторони, а Другий - іншої Договірної Сторони й один з них проживає
на території однієї, а другий - на території іншої Договірної
Сторони, то їх особисті і майнові правовідносини визначаються за
законодавством Договірної Сторони, на території якої вони мали
своє останнє спільне місце проживання.

4. Якщо особи, зазначені в пункті 3 цієї статті, не мали
спільного проживання на територіях Договірних Сторін,
застосовується законодавство Договірної Сторони, установа якої
розглядає справу.

5. Правовідносини подружжя, що стосується їх нерухомого
майна, визначаються за законодавством Договірної Сторони, на
території якої знаходиться це майно.

6. По справах про особисті і майнові правовідносини подружжя
компетентні установи Договірної Сторони, законодавство якої
підлягає застосуванню відповідно до пунктів 1-3, 5 цієї статті.

Стаття 28

Розірвання шлюбу

1. По справах про розірвання шлюбу застосовується
законодавство Договірної Сторони, громадянами якої є подружжя на
момент подачі заяви.

2. Якщо один з подружжя є громадянином однієї Договірної
Сторони, а другий - іншої Договірної Сторони, застосовується
законодавство Договірної Сторони, установа якої розглядає справу
про розірвання шлюбу.


7239262572842906.html
7239321533540982.html

7239262572842906.html
7239321533540982.html
    PR.RU™